artykuł nr 66

Zarządzenie nr 132/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie

artykuł nr 67

Zarządzenie nr 131/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji w celu rozpatrzenia wniosków i przekazania propozycji Wójtowi w sprawie Stypendiów Wójta Gminy za rok szkolny 2015/2016.

artykuł nr 68

Zarządzenie nr 130/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2016r.

artykuł nr 69

Zarządzenie nr 129/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2016r.

artykuł nr 70

Zarządzenie nr 128/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: bezpłatnego użyczenia na czas oznaczony pomieszczeń w budynku w miejscowości Zawada.