artykuł nr 6

Zarządzenie nr 192/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016r

artykuł nr 7

Zarządzenie nr 191/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2016r.

artykuł nr 8

Zarządzenie nr 190/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wydzierżawienia części działki w miejscowości Rzeki Małe

artykuł nr 9

Zarządzenie nr 189/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016r

artykuł nr 10

Zarządzenie nr 188/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia kolejnych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości w Zawadzie i Zdrowej.