artykuł nr 11

Protokół Nr XIX.2016

z Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 5.01.2016 r