artykuł nr 6

Protokół Nr XXIV.2016

Protokół Nr XXIV.2016 z XXIV sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 22.06.2016r.

artykuł nr 7

Protokół Nr XXIII.2016

z XXIII sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 12.05.2016r

artykuł nr 8

Protokół Nr XXII.2016

z XXII sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 31.03.2016r

artykuł nr 9

Protokół Nr XXI.2016

z XXI sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 25.02.2016r

artykuł nr 10

Protokół Nr XX.2016

z XX Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 15.01.2016r