artykuł nr 1

Protokół Nr XXIX.2016

Protokół Nr XXIX.2016 z XXIX sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 30.12.2016r.

artykuł nr 2

Protokół Nr XXVIII.2016

Protokół Nr XXVIII.2016 z XXVIII Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 22.12.2016r.

artykuł nr 3

Protokół Nr XXVII.2016

Protokół Nr XXVII.2016 z XXVII sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 24.11.2016r.

artykuł nr 4

Protokół Nr XXVI.2016

Protokół Nr XXVI.2016 z XXVI sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 05.10.2016r.

artykuł nr 5

Protokół Nr XXV.2016

Protokół Nr XXV.2016 z XXV Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 21.07.2016r.