artykuł nr 16

ZAWIADOMIENIE

W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 20.04.2015r. zawiadamiam, że najpóźniej w październiku b.r. Rada Gminy Kłomnice w głosowaniu tajnym dokona wyboru ławników na kadencję 2016-2019. Zgodnie z w/w pismem Rada Gminy wybierze 4 ławników: - do Sądu Okręgowego w Częstochowie - 1 ławnika, - do Sądu Rejonowego w Częstochowie - 2 ławników w tym 1 ławnik do orzekania z zakresu prawa pracy.

artykuł nr 17

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

przebudowa lini SN w msc. Garnek i Karczewice.

artykuł nr 18

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

Budowa zjazdu z drogi krajowej DK91 w miejscowości Chorzenice.

artykuł nr 19

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

budowa stacji tranformatorowej w msc. Zawada.

artykuł nr 20

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

budowa zjadu z DK-91