artykuł nr 11

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

przebudowa mostu w msc. Skrzydlów.

artykuł nr 12

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

Przebudowa linii energetycznej Garnek-Karczewice

artykuł nr 13

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

o ponownym wyłożeniu miesjcowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice.

artykuł nr 14

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

przebudowa linii nN w msc. Kłomnice ul. Nieznanicka.

artykuł nr 15

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

Przebudowa mostu w msc. Skrzydlów.