artykuł nr 41

Zarządzenie nr 205/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Szkole Kłomnice.

artykuł nr 42

Zarządzenie nr 204/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany składu osobowego w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Strażnicy OSP Nieznanice, właściwej do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

artykuł nr 43

Zarządzenie nr 203/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Kłomnicach, właściwej do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

artykuł nr 44

Zarządzenie nr 202/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzekach Wielkich.

artykuł nr 45

Zarządzenie nr 201/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania przedstawicieli do ochrony lokali Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.