artykuł nr 21

Zarządzenie nr 225/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2015r.

artykuł nr 22

Zarządzenie nr 224/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości rolnych położonych obręb Konary.

artykuł nr 23

Zarządzenie nr 223/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: podwyższenia stawki czynszu dzierżawnego dla lokalu użytkowego.

artykuł nr 24

Zarządzenie nr 222/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pk. „BURZA 2015” na terenie Gminy Kłomnice

artykuł nr 25

Zarządzenie nr 221/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Kłomnice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kłomnice na lata 2016-2027.