artykuł nr 71

Zarządzenie nr 175/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości rolnych położonych obręb Konary.

artykuł nr 72

Zarządzenie nr 174/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu działki w Garnku.

artykuł nr 73

Zarządzenie nr 173/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu działek położonych w Garnku.

artykuł nr 74

Zarządzenie nr 172/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie naboru nabór na Kierownika Gminnego Schroniska dla Zwierząt „As”

artykuł nr 75

Zarządzenie nr 171/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania zespołu ds. opracowania projektu Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Kłomnice na lata 2016-2022