artykuł nr 66

Zarządzenie nr 180/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wydzierżawienia działki pod ustawienie cyrku.

artykuł nr 67

Zarządzenie nr 179/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania Komisji Archiwizacyjnej ds. archiwizacji dokumentacji z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 10 i 24 maja 2015r.

artykuł nr 68

Zarządzenie nr 178/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2015r.

artykuł nr 69

Zarządzenie nr 177/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2015r.

artykuł nr 70

Zarządzenie nr 176/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wydzierżawienia działki pod ustawienie cyrku.