artykuł nr 51

Zarządzenie nr 195/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru prac zadania inwestycyjnego pn.: „Remont mostu na rzece Warcie w przebiegu drogi gminnej nr 598114S w km 0+211,77 – 0+227,32”

artykuł nr 52

Zarządzenie nr 194/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach

artykuł nr 53

Zarządzenie nr 193/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2015r.

artykuł nr 54

Zarządzenie nr 192/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice

artykuł nr 55

Zarządzenie nr 191/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2015r.