artykuł nr 41

Uchwała Nr 61.XI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kłomnice”

artykuł nr 42

Uchwała Nr 60.XI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Kłomnice na lata2016-2022

artykuł nr 43

Uchwała Nr 59.XI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 37.VIII.2015 z dnia 28 kwietnia 2015r w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie Gminy Kłomnice w drodze inkasa, powołania inkasenta i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasa.

artykuł nr 44

Uchwała Nr 58.XI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: przyjęcia do realizacji zadania pn: „Budowa nowego odcinka drogi wraz z rozbudową ul. Łąkowej w miejscowości Kłomnice”

artykuł nr 45

Uchwała Nr 57.X.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Nieznanice dotyczącego zmiany przedsięwzięć