artykuł nr 36

Uchwała Nr 66.XII.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 18.V.2015 z dnia 23.01.2015rdotyczącej Budżetu Gminy na 2015 rok

artykuł nr 37

Uchwała Nr 65.XII.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: emisji obligacji

artykuł nr 38

Uchwała Nr 64.XI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2015 – 2027

artykuł nr 39

Uchwała Nr 63.XI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2015r.

artykuł nr 40

Uchwała Nr 62.XI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie emisji obligacji