artykuł nr 31

Uchwała Nr 71.XIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Witkowice

artykuł nr 32

Uchwała Nr 70.XIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2015r.

artykuł nr 33

Uchwała Nr 69.XIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie i Sądu Rejonowego w Częstochowie.

artykuł nr 34

Uchwała Nr 68.XII.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Rędziny dotyczącego wspólnego realizowania zadania w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy

artykuł nr 35

Uchwała Nr 67.XII.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2015r.