artykuł nr 26

Uchwała Nr 76.XIV.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kłomnice”

artykuł nr 27

Uchwała Nr 75.XIV.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego ,,Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach” z siedzibą w Zdrowej

artykuł nr 28

Uchwała Nr 74.XIV.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2015r.

artykuł nr 29

Uchwała Nr 73.XIV.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2015 – 2027

artykuł nr 30

Uchwała Nr 72.XIV.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Kłomnice”