artykuł nr 16

Uchwała Nr 86.XVI.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie opłaty targowej

artykuł nr 17

Uchwała Nr 85.XVI.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2015r.

artykuł nr 18

Uchwała Nr 84.XVI.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 18.V.2015 z dnia 23.01.2015rdotyczącej Budżetu Gminy na 2015 rok

artykuł nr 19

Uchwała Nr 83.XVI.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

artykuł nr 20

Uchwała Nr 82.XVI.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok