artykuł nr 81

Uchwała Nr 21.V.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzerzęczyce-etap II”

artykuł nr 82

Uchwała Nr 20.V.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na zadanie „Termomodernizacja budynku ZS w Witkowicach”.

artykuł nr 83

Uchwała Nr 19.V.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice

artykuł nr 84

Uchwała Nr 18.V.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: Budżetu Gminy na 2015 rok