artykuł nr 71

Uchwała Nr 31.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2015–2027

artykuł nr 72

Uchwała Nr 30.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2015r.

artykuł nr 73

Uchwała Nr 29.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawieudzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego.

artykuł nr 74

Uchwała Nr 28.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi RZERZĘCZYCE

artykuł nr 75

Uchwała Nr 27.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej.