artykuł nr 66

Uchwała Nr 36.VIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Kłomnice dla uczniów w uznaniu osiągnięć w dziedzinie oświaty, Kultury lub sportu

artykuł nr 67

Uchwała Nr 35.VIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Kłomnice Nr 117/XVII/08 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Razem na Wyżyny”.

artykuł nr 68

Uchwała Nr 34.VII.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2015–2027

artykuł nr 69

Uchwała Nr 33.VII.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2015r.

artykuł nr 70

Uchwała Nr 32.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kłomnice do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gmina Kłomnice a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu Północnego Województwa Śląskiego