artykuł nr 56

Uchwała Nr 46.VIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2015–2027

artykuł nr 57

Uchwała Nr 45.VIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2015r.

artykuł nr 58

Uchwała Nr 44.VIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

W sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego o zmianę urzędowej nazwy i rodzaju miejscowości Zbereżka /kolonia/ na Zberezka /wieś/ oraz miejscowości Michałów /kolonia/ na Michałów /wieś/.

artykuł nr 59

Uchwała Nr 43.VIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2015.

artykuł nr 60

Uchwała Nr 42.VIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie nadania tytułu „ Honorowego Obywatela Gminy Kłomnice”