artykuł nr 6

Uchwała Nr 96.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice

artykuł nr 7

Uchwała Nr 95.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 grudnia 2015 r Nr 90.XVII.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

artykuł nr 8

Uchwała Nr 94.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie Budżetu Gminy na 2016 rok

artykuł nr 9

Uchwała Nr 93.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Kłomnice”

artykuł nr 10

Uchwała Nr 92.XVII.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2015r.