artykuł nr 1

informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłomnice za I półrocze 2015r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015r.

 

Zarządzenie Nr 165/2015
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 28.08.2015r
 
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłomnice za I półrocze 2015r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015r.
 

 

artykuł nr 2

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I kwartał 2015 roku

Załączniki:
RB-Z 92 KB
RB-NDS 266 KB
RB-N 349 KB
RB-28S MB
RB-27S 802 KB