artykuł nr 46

Zarządzenie nr 128/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wynajęcia lokalu położonego na terenie gminy.

artykuł nr 47

Zarządzenie nr 127/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

artykuł nr 48

Zarządzenie nr 126/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwie gminy Kłomnice w roku 2014 p.n. „Propagowanie rozwoju sportu i rekreacji sołectwa Rzeki”.

artykuł nr 49

Zarządzenie nr 125/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości będącej własnością gminy.

artykuł nr 50

Zarządzenie nr 124/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

zarządzenie w sprawie obwieszczenia o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.