artykuł nr 31

Zarządzenie Nr 143/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Kłomnice Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14000 euro, które są współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

artykuł nr 32

Zarządzenie Nr 142/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Zawadzie.

artykuł nr 33

Zarządzenie nr 141/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania przedstawicieli do ochrony lokali komisji wyborczych

artykuł nr 34

Zarządzenie nr 140/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: skrócenia czasu pracy w Urzędzie gminy Kłomnice

artykuł nr 35

Zarządzenie nr 139/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2014r.