artykuł nr 21

Zarządzenie nr 153/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2014r.

artykuł nr 22

Zarządzenie nr 152/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2014r.

artykuł nr 23

Zarządzenie nr 151/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: bezpłatnego użyczenia na czas oznaczony działek położonych obręb Kłomnice od Parafii pw.Św. Marcina w Kłomnicach.

artykuł nr 24

Zarządzenie nr 150/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kłomnice

artykuł nr 25

Zarządzenie nr 149/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2014r.