artykuł nr 16

Zarządzenie nr 158/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice nr 100/2013 z dnia 03.09.2013 roku

artykuł nr 17

Zarządzenie nr 157/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu w Garnku.

artykuł nr 18

Zarządzenie nr 156/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Kłomnice.

artykuł nr 19

Zarządzenie nr 155/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: odwołania zastępcy Wójta Gminy Kłomnice

artykuł nr 20

Zarządzenie nr 154/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

W sprawie: powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie Gminy Kłomnice