artykuł nr 61

Zarządzenie nr 113/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie Gminy Kłomnice

artykuł nr 62

Zarządzenie nr 112/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie konsultacji projektu aktu prawa miejscowego

artykuł nr 63

Zarządzenie nr 111/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy.

artykuł nr 64

Zarządzenie nr 110/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2014r.

artykuł nr 65

Zarządzenie nr 109/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2014r.