artykuł nr 56

Zarządzenie nr 118/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu Obrony Cywilnej.

artykuł nr 57

Zarządzenie nr 117/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w Zdrowej.

artykuł nr 58

Zarządzenie nr 116/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2014r.

artykuł nr 59

Zarządzenie nr 115/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie : sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w Zdrowej.

artykuł nr 60

Zarządzenie nr 114/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia „Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych’’