artykuł nr 46

Uchwała nr 284/XXXV/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego

artykuł nr 47

Uchwała nr 283/XXXV/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2014r.

artykuł nr 48

Uchwała nr 282/XXXV/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice

artykuł nr 49

Uchwała nr 281/XXXV/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

artykuł nr 50

Uchwała nr 280/XXXIV/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy