artykuł nr 41

Uchwała nr 289/XXXVI/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

artykuł nr 42

Uchwała nr 288/XXXVI/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice

artykuł nr 43

Uchwała nr 287/XXXV/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kłomnice do wniesienia odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Gminy Kłomnice Nr 218/XXIV/2013

artykuł nr 44

Uchwała nr 286/XXXV/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2014–2027

artykuł nr 45

Uchwała nr 285/XXXV/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przyjęcia do realizacji zadania pn : „Przebudowa skrzyżowania ulic: Skrzydlowskiej, Szkolnej i Ogrodowej w miejscowości Rzerzęczyce”