artykuł nr 26

Uchwała nr 304/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2014–2027

artykuł nr 27

Uchwała nr 303/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2014r.

artykuł nr 28

Uchwała nr 302/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie:udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego

artykuł nr 29

Uchwała nr 301/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego

artykuł nr 30

Uchwała nr 300/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Kłomnice.