artykuł nr 16

Uchwała nr 2.I.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy.

artykuł nr 17

Uchwała nr 1.I.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

artykuł nr 18

Uchwała nr 312/XXXIX/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2014–2027

artykuł nr 19

Uchwała nr 311/XXXIX/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2014r.

artykuł nr 20

Uchwała nr 310/XXXIX/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności (FS)