artykuł nr 11

Uchwała nr 7.III.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

artykuł nr 12

Uchwała nr 6.II.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy.

artykuł nr 13

Uchwała nr 5.II.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej

artykuł nr 14

Uchwała nr 4.II.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

artykuł nr 15

Uchwała nr 3.II.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.