artykuł nr 81

Uchwała nr 249/XXX/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rzerzęczyce na lata 2014-2020

artykuł nr 82

Uchwała nr 248/XXX/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

artykuł nr 83

Uchwała nr 247/XXX/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

artykuł nr 84

Uchwała nr 246/XXX/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Kłomnice w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.