artykuł nr 76

Uchwała nr 254/XXX/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: bezpłatnego użyczenia na czas oznaczony budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach.

artykuł nr 77

Uchwała nr 253/XXX/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2014r.

artykuł nr 78

Uchwała nr 252/XXX/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 w Gminie Kłomnice .

artykuł nr 79

Uchwała nr 251/XXX/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu

artykuł nr 80

Uchwała nr 250/XXX/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 198/XXIV/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu