artykuł nr 66

Uchwała nr 264/XXXII/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków na fundusz sołecki

artykuł nr 67

Uchwała nr 263/XXXI/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w spawie zwrócenia się z apelem do Narodowego Funduszu Zdrowia i Rady Powiatu Częstochowskiego w sprawie uruchomienia działalności Szpitala w Blachowni

artykuł nr 68

Uchwała nr 262/XXXI/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.

artykuł nr 69

Uchwała nr 261/XXXI/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2014–2027

artykuł nr 70

Uchwała nr 260/XXXI/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przekazania środków finansowych dla policji