artykuł nr 61

Uchwała nr 269/XXXIII/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 198/XXIV/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 4 lipca 2013 roku z póź. zm.w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

artykuł nr 62

Uchwała nr 268/XXXIII/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku śmieci przy ul. Parkowej w Kłomnicach wraz z adaptacją na cele rekreacyjno-kulturalne”

artykuł nr 63

Uchwała nr 267/XXXIII/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczenie na realizację zadania pn. Rozbudowa ul. Księżej oraz przebudowa ul. Gwiezdnej w msc. Kłomnice

artykuł nr 64

Uchwała nr 266/XXXIII/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Budowa targowiska w msc. Kłomnice”

artykuł nr 65

Uchwała nr 265/XXXII/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2014r.