artykuł nr 56

Uchwała nr 274/XXXIII/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice.

artykuł nr 57

Uchwała nr 273/XXXIII/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie nadania nazwy terenowi w miejscowości Rzerzęczyce

artykuł nr 58

Uchwała nr 272/XXXIII/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 257/XXXI/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17 marca 2014r w sprawie nadania nazwy terenowi w miejscowości Rzerzęczyce

artykuł nr 59

Uchwała nr 271/XXXIII/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przebudowy drogi krajowej DK-1 na odcinku od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego i poprawy bezpieczeństwa jej użytkowników

artykuł nr 60

Uchwała nr 270/XXXIII/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2014–2027