artykuł nr 51

Uchwała nr 279/XXXIV/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury Gminy Kłomnice za 2013 rok

artykuł nr 52

Uchwała nr 278/XXXIV/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2014–2027

artykuł nr 53

Uchwała nr 277/XXXIV/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie:zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Witkowicach

artykuł nr 54

Uchwała nr 276/XXXIV/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2014r.

artykuł nr 55

Uchwała nr 275/XXXIV/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kłomnice