artykuł nr 1

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA IV KWARTAŁY 2013 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE
ZA IV KWARTAŁY 2013 ROKU
 
Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za IV kwartały 2013r.
IV kwartały 2013 roku zamknęły się deficytem w kwocie 331 757,21 zł, przy planowanym na rok 2013 deficycie w wysokości 1 730 731,97 zł. Osiągnięto dochody w wysokości 40 023 604,09 zł oraz zrealizowano wydatki w wysokości 40 355 361,30
W IV kwartałach 2013r. spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 6 468 311,92 zł. Jednocześnie zaciągnięto pożyczki i dokonano emisji obligacji w kwocie 6 940 035 zł. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2013r. wyniosło 16 185 522,98 zł, co stanowi 40,44% dochodów ogółem.

artykuł nr 2

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie uchwały budżetowej i WPF Gminy Kłomnice na rok 2014

artykuł nr 3

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA III...

Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za III kwartały 2013r.

artykuł nr 4

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA II KWARTAŁY 2013 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE
ZA II KWARTAŁY 2013 ROKU
Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za II kwartały 2013r.
 
II kwartał 2013 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1 219 641,45 zł, przy planowanym na rok 2013 deficycie w wysokości 1 673 372,21 zł.  W II kwartałach osiągnięto dochody w wysokości 19 248 796,96 zł (planowane na rok 2013 40 564 978,93  zł) oraz zrealizowano wydatki w wysokości 18 029 155,51 zł (planowane na rok 2013 42 238 351,14 zł).
W II kwartałach 2013r. spłacono kredyty na kwotę 1 303 623,92 zł. Jednocześnie nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2013r. wyniosło 14 410 175,98 zł, co stanowi 35,5% planowanych dochodów ogółem.
 

artykuł nr 5

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA I KWARTAŁY 2013 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE
ZA I KWARTAŁY 2013 ROKU
Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za I kwartał 2013r.
I kwartał 2013 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1 653 250,06 zł, przy planowanym na rok 2013 deficycie w wysokości 1 840 356,00 zł. Osiągnięto dochody w wysokości 10 560 306,76 zł (planowane na rok 2013 41 737 181,60 zł) oraz zrealizowano wydatki w wysokości 8 907 056,70 zł (planowane na rok 2013 43 577 537,60 zł).
W I kwartale 2013r. spłacono kredyty na kwotę 139 000,00 zł. Jednocześnie nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.03.2013r. wyniosło 15 574 799,90 zł, co stanowi 37,3% planowanych dochodów ogółem.
 
Halina Paruzel-Tkacz
Skarbnik Gminy