artykuł nr 11

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

przebudowa stacji trafo i linii el. w msc. Rzerzęczyce, ul. Mstowska.

artykuł nr 12

ogłoszenie w sprawie zestawienia danych...

Ogłoszenie

artykuł nr 13

Ogłoszenie

ogłoszenie

artykuł nr 14

Ogłoszenie

Ogłoszenie

artykuł nr 15

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego o wydaniu...

Starosta Częstochowski zawiadamia, że w dniu 30-04-2013 r., została wydana na wniosek Wójta Gminy Kłomnice decyzja Starosty Częstochowskiego nr 1/2013 z dnia 30-04-2013r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa ul. Księżej w Kłomnicach”