artykuł nr 6

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

budowa odcinka wodociągu w msc. Skrzydlów ul. Wschodnia.

artykuł nr 7

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

przebudowa dróg: Mstowskiej i Sobieskiego w msc. Nieznanice.

artykuł nr 8

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

przebudowa stacji transformatorowej w msc. Rzerzęczyce.

artykuł nr 9

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

budowa stacji trafo w msc. Skrzydlów.

artykuł nr 10

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

budowa stacji transformatorowej przy ul. Zachodniej w msc. Skrzydlów.