artykuł nr 61

Zarządzenie nr 85/2013 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany godzin pracy pracowników Urzędu Gminy Kłomnice oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kłomnice w związku z upałami.

artykuł nr 62

Zarządzenie nr 84/2013 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia terminu składania oraz wzoru wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu rządowego pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna".

artykuł nr 63

Zarządzenie nr 83/2013 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. „MAGNOLIA 2013” na terenie Gminy Kłomnice

artykuł nr 64

Zarządzenie nr 82/2013 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: utworzenia stałego dyżuru Wójta Gminy Kłomnice na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa, w tym przekazywania decyzji do uruchomienia realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w „Planie operacyjnym funkcjonowania Gminy Kłomnice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.

artykuł nr 65

Zarządzenie nr 80/2013 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pisemnych przetargów ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych.