artykuł nr 46

Zarządzenie nr 104/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Niwki obręb Rzerzęczyce.

artykuł nr 47

Zarządzenie nr 103/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 48

Zarządzenie nr 102/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 49

Zarządzenie nr 101/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola w Rzerzęczycach w związku z realizacją projektu dla Priorytetu IX. Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

artykuł nr 50

Zarządzenie nr 100/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zobowiązania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach do wykonywania czynności w zakresie przekazywania do InfoMonitora informacji gospodarczych dotyczących dłużników alimentacyjnych