artykuł nr 41

Zarządzenie nr 109/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2012r.

artykuł nr 42

Zarządzenie nr 108/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2012r.

artykuł nr 43

Zarządzenie nr 107/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu Obrony Cywilnej.

artykuł nr 44

Zarządzenie nr 106/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2012r.

artykuł nr 45

Zarządzenie nr 105/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia norm zużycia paliwa pojazdów mechanicznych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zuzycia paliw przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kłomnice