artykuł nr 36

Zarządzenie nr 114/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przedłużenia porozumienia z GOPS Kłomnice.

artykuł nr 37

Zarządzenie nr 113/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przyznania jednorazowej dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, p.n. „Dofinansowanie klubu sportowego uczestniczącego w klasie okręgowej i drużyn młodzieżowych”

artykuł nr 38

Zarządzenie nr 112/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: określenia zasad umieszczania reklam na terenach będących własnością Gminy Kłomnice.

artykuł nr 39

Zarządzenie nr 111/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania Gminnej Komisji do odbioru prac zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zberezka II w ulicach Łąkowej i Leśnej – z rur PCV o średnicy 110/4,2mm długości 2147,50m

artykuł nr 40

Zarządzenie nr 110/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2012–2015