artykuł nr 16

Zarządzenie nr 134/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2012r.

artykuł nr 17

Zarządzenie nr 133/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2012r.

artykuł nr 18

Zarządzenie nr 132/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wprowadzenia procedury udzielania przez Wójta Gminy Kłomnice pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie gminy na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych.

artykuł nr 19

Zarządzenie nr 131/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia terminu wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy w Kłomnicach w grudniu 2012 roku.

artykuł nr 20

Zarządzenie nr 130/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Kłomnice