artykuł nr 11

Zarządzenie nr 139/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przejęcia w formie darowizny na rzecz gminy Kłomnice nieruchomości rolnej położonej w Adamowie.

artykuł nr 12

Zarządzenie nr 138/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2012r.

artykuł nr 13

Zarządzenie nr 137/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wydzierżawienia części działki nr 2033/1 położonej w Garnku.

artykuł nr 14

Zarządzenie nr 136/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Kłomnicach.

artykuł nr 15

Zarządzenie nr 135/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2012–2015