artykuł nr 56

Zarządzenie nr 94/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I pisemnego przetargu ofert na wydzierżawienie nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy.

artykuł nr 57

Zarządzenie nr 93/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia terminu składania oraz wzoru wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym na dofinansowanie zakupu podręczników.

artykuł nr 58

Zarządzenie nr 92/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2012–2015

artykuł nr 59

Zarządzenie nr 91/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2012r.

artykuł nr 60

Zarządzenie nr 90/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2012r.